Istoric

Cercetările istorice atestă faptul că satul Truşeşti este una din cele mai mari aşezări neolitice din Sud-Estul Europei (mileniul al III-lea Î.H.). Localitatea Truşeşti figurează în unele hrisoave din anii 1439-1451. Satul Truşeşti este o aşezare veche; documentar, numele aşezării este menţionat în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu la 15 februarie 1568. În harta Moldovei lui Dimitrie Cantemir, care întregeşte lucrarea „Descripţio Moldaviae” satul Truşeşti nu figurează, pentru că, în vremea lui domnitorului Petru Şchiopul, satul fusese distrus de către tătari şi cazaci. Pe veremea Movileştilor satul s-a reconstruit cu oameni aduşi din părţileBacăului. În timpul domniei lui Vasile Lupu satul este înzestrat cu heleştee şi cu mori în apa Jijiei. Comuna Truşeşti datează din anul 1835 şi şi-a păstrat componenţa actuală: Truşeşti, Ionăşeni, Drislea, Buhăceni, Păsăteni şi Ciritei. Din declaraţiile localnicilor mai în vârstă, în anul 1890 a început construcţia căii ferate, ce trece pe aici, de către o societate austriacă. Tot în acest timp a fost începută şi construcţia părţii stângi a satului (din partea stângă a râului Jijia).

Bătrânii spun că pe locul unde se află astăzi Cinematograful „Victoria”, ar fi fost un beci unde se ţinea vinul adus de la Cotnari, fapt ce presupune şi existenţa unui han. Între anii 1930-1960, comuna Truşeşti a fost centru de raion (raionul Truşeşti din Regiunea Suceava).

Denumirea satului vine de la numele boierului Truşescu Ervin.
sursa: Wikipedia